Våra samarbetspartners

Advokaterna Hurtig & Partners är en advokatbyrå som erbjuder specialistkompetens inom flera områden med huvudsakliga inriktning på brottmål. Hurtig & Partners arbetar med ELSA Gothenburg på flera områden, bland annat genom att erbjuda föreläsningar.

Mer information hittar ni på: hurtigandpartners.se

Medborgarskolan – ett humanistiskt studieförbund som sätter viljan att lära först – spelar en viktig roll i dagens Sverige. De drivs av att skapa en högre mening, av att utveckla människors intressen till ny kunskap – genom hela livet. En ideell förening med verksamhet som är öppen för alla.
Medborgarskolan är partipolitiskt och religiöst obunden.

Mer information hittar ni på: medborgarskolan.se

Mer information till dig som extern

ELSA Gothenburg samarbetar gärna med olika externer i olika projekt. Är du och ditt företag intresserad av att jobba tillsammans med föreningen i ett nytt eller redan existerande projekt? – Hör av dig till president.gothenburg@se.elsa.org så pratar vi mer om hur ett samarbete kan se ut.